Dự án: Công ty GEM

Địa chỉ: Tầng 26, tòa nhà HANDICO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Diện tích: 400 m2

Thời gian thi công:40 ngày

Hạng mụcThiết kế nội thất khu vực văn phòng và cung cấp sản phẩm nội thất

1
2
3
4
5
6
7
8