Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11 TTTM Cửa Nam, 34 Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội
Diện tích thi công : 560m2
Thời gian thi công: 40 ngày
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9