Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
Địa chỉ: Gian hàng 177-178 Trung tâm thương mại Savico số 7-9 Nguyễn Văn Linh – Long Biên – Hà Nội.
Diện tích thi công : 110 m2
Thời gian thi công: 15 ngày
 
 
1
2
3
4
5
6
7