Công ty cổ phần công nghệ DTT
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng 63 Lê Văn Lương Hà Nội
Diện tích thi công: 520 m2
Thời gian thi công: 25 ngày
 
1
2
3
4
5