Dự án: Công ty cổ phần BOT

Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, thành phố Hà Nội.

Diện tích: 400m2

Thời gian: 35 ngày

Hạng mụcThiết kế nội thất khu vực văn phòng và cung cấp sản phẩm nội thất

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11